НАПРЯМИ РОБОТИ ВІДДІЛУ

 

Напрямки роботи відділу:

• розвиток православного добровольчого руху, створення єпархіальних  програм залучення приватних пожертв    на соціальні проекти  ,організація ефективної співпраці з державними структурами всіх рівнів, а також з громадськими організаціями та підприємницькими структурами, допомога  в пошуку початкового фінансування для запуску нових перспективних соціальних проектів, систематичне інформування  суспільства про соціальну діяльність єпархії, за допомогою церковних інтернет-ресурсів та друкованих видань, а також робота із зовнішніми ЗМІ, організація семінарів,  виставок, конференцій,публічних акцій та інших заходів, націлених на активізацію соціальної діяльності та популяризацію в суспільстві ідеї милосердного служіння ближнім,  підвищення  общественой значущості соціального служіння засобами соціальної реклами; 
• допомога престарілим та інвалідам;
• допомогу наркозалежним;
• допомога алкоголезалежних;

• допомога дітям-сиротам, багатодітним і неповним сім'ям;
• допомога в надзвичайних ситуаціях;
• допомога бездомним;
• інформаційне забезпечення соціального служіння;
• видання методичних посібників з соціальної роботи;
• організація дистанційного навчання,  проведення навчальних семінарів, конференцій та зустрічей,націлених на передачу досвіду, організація навчанняі стажування представників єпархії, залучених до роботи відділу, в Україні  і за кордоном з питань, що входять до компетенції відділу ;

• створення церковної бази даних по соціальній діяльності.
При Відділі  організуються:
• Координаційний центр з протидії наркоманії;
• Координаційний центр з протидії алкоголізму та затвердженню тверезості;
• Центр гуманітарної допомоги (заснований на праці добровольців проект по збору і розподілу речей);
• Координаційний центр допомоги  безхатнім;
• Координаційний центр захисту материнства.