МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ

15.07.2013 23:48

 

Міжнародні правові акти на релігійну тематику

 
Свобода релігії або переконань: Закони, які впливають на структуризацію релігійних громад - Організація з безпеки і співробітництва в Європі. Оглядова конференція, вересень 1999. Довідковий документ Бюро з демократичних інститутів і по правам людини 1999/4 (рос.)
Міжнародний пакт про громадянські і політичні права  прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН у Нью-Йорку 16 грудня 1966 р.
Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права  прийнятий  Генеральною Асамблеєю ООН у Нью-Йорку 16 грудня 1966 р.
Декларація про ліквідацію всіх форм нетерпимості та дискримінації на підставі релігії чи переконань проголошена резолюцією 36/55 Генеральної Асамблеї ООН від 25 листопада 1981 р. (рос.)
Права осіб, які належать до національних або етнічних, релігійних та мовних меншин резолюція Комісії з прав людини ООН 1995/24 від 3 березня 1995 р.
Декларація про права осіб, які належать до національних або етнічних, релігійних та мовних меншин прийнята резолюцією 47/135 Генеральної Асамблеї ООН від 18 грудня 1992 р.
Права осіб, які належать до національних або етнічних, релігійних та мовних меншин резолюція Комісії з прав людини ООН 1995/24 від 3 березня 1995 р.
Декларація принципів толерантності прийнята в Парижі на двадцять восьмій сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО 25 жовтня-16 листопада 1995 р. (рос.)
Документи з прав і свобод людини, прийняті Радою Європи та ОБСЄ
 
Конвенція про захист прав людини і основних свобод підписана державами-членами Ради Європи у Римі 4 листопада 1950 р.
Протокол № 12 до Конвенції про захист прав людини та основних свобод підписаний державами-членами Ради Європи у Римі 4 листопада 2000 р.
Підсумковий документ Віденської зустрічі держав-учасниць Наради з безпеки і співробітництва в Європі від 15 січня 1989 р. (витяг) (рос.)
Паризька хартія для нової Європи підписана керівниками 32 держав Європи, США і Канади 21 листопада 1990 р. (рос.)
Рекомендації Парламентської Асамблеї Ради Європи 1255 (1995)про захист прав національних меншин (рос.)
Висновок № 190 (1995) Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо вступу України до  Ради Європи від 26 вересня 1995 р.
Резолюція  № 1466 (2005) Парламентської Асамблеї Ради Європи про виконання обов’язків та зобов’язань Україною від 5 жовтня 2005 р. (витяг).